יום ג', כ’ בתמוז תשע”ה
    האתר הראשי  |  דף הבית  |  יצירת קשר  
10 דפי עבודה מאתר המפמר- מקבצי שאלות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/mikbaei_sheelot.htm דף עבודה שבועי כתה ט מס 1.pdf דף עבודה שבועי כתה ט מס 2.pdf דף עבודה שבועי כתה ט מס 3.pdf דף עבודה שבועי כתה ט מס 4.pdf דף עבודה שבועי כתה ט מס 5.pdf דף עבודה שבועי כתה ט מס 6.pdf דף עבודה שבועי כתה ט מס 7.pdf דף עבודה שבועי כתה ט מס 8.pdf דף עבודה שבועי כתה ט מס 9.pdf דף עבודה שבועי מספר 10.pdf

 
 
חדשות
תוכנית לימודים
מבחנים
פעילויות העמקה והעשרה וחומרי לימוד
חומרי לימוד  
מכינה
חיפוש באתר